top of page
Praktisk info

​​Åbningstider

Mandag - torsdag: 07:00-16:00

Fredag: 07.00-15:30

Som udgangspunkt er ovenstående mine faste åbningstiderne, men tiderne kan ændres, så I kan kontakte mig, hvis der er et andet behov.

 

​Ferie

Jeg holder ferie 6 uger om året, hvoraf de 4 uger er i sommerferien.

Ferie meldes ud i god tid.

Derudover er dagplejen lukket alle helligdage og grundlovsdag.

 

​Pris

Prisen er 9.300 kr. pr. måned. Der ydes et tilskud fra Aalborg Kommune på 6.013 kr.
Egenbetaling er dermed 3.287 kr. pr. mdr.

Der er en prisstigning en gang om året.

​​

Betaling

Betaling for barnets plads i dagplejen betales månedligt 12 gange om året, og betaling skal være på min konto senest den 1. i måneden.

Der ydes søskenderabat efter gældende regler i det kommunale system

 

​​Hvad skal I medbringe

Barnet får fuld kost i dagplejen og der er godkendt barnevogn med sele, madras, dyner og pude til barnet. Barnevognene står i et opvarmet rum, når de ikke er i brug.

I skal medbringe bleer, skiftetøj, overtøj og fodtøj efter årstidens vind og vejr. Der er en garderobeplads til hvert barn med plads til barnets tøj m.m.

 

​Sygdom

Når barnet er sygt, kan det ikke være i dagplejen. Barnet kan have feber, men barnet kan også være påvirket uden feber og have svært ved at deltage i dagligdagens aktiviteter, og dermed have brug for at blive passet hjemme.

I tilfælde af at jeg bliver syg, skal I selv sørge for pasning. I vil få besked enten aftenen før eller tidlig morgen mellem kl. 06.00- 06.15.

Jeg har en god fysik, er mødestabil og har kun ganske få sygedage om året.

Der er tilknyttet en vikar, som kan anvendes når jeg skal til læge, tandlæge m.m.

Alle børn i dagplejen skal følge børnevaccinationsprogram som anbefales af Sundhedsstyrelsen. Dette for at undgå unødvendig sygdom blandt børnene.

 

​Ledige pladser

​Februar 2022
November 2022

Marts 2023

Juli 2023


Jeg har en venteliste, hvor du kan få skrevet dit barn op.

 

Ind- og udmeldelse af dagplejen

Der skal indgås en kontrakt mellem dagplejer og forældre med underskrifter fra begge parter.

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel, senest til den 1. i måneden. Der kan ikke opsiges pr. 1. juli.

bottom of page