top of page
Beskrivelse af dagplejen

Pædagogisk målsætning

Barnet vil opleve en rolig, glad og tryg hverdag i dagplejen.

Hverdagen er bygget op omkring daglige rutiner og faste rammer, der giver genkendelighed og forudsigelighed for barnet. ​

Jeg er nærværende i samspil med barnet, følger det barnet er optaget af, tolker dets udtryk og sætter ord på det barnet ser, gør og oplever.

Der vil være mange små dialoger og samtaler med barnet i løbet af dagen, hvor jeg vil se og lytte til barnets ytringer som mimik, fagter, ord og sætninger.

Daglige rutiner inddrages til sproglige og kommunikative øjeblikke ved at tale med barnet om f.eks. mad og drikke, når vi spiser, kroppen og beklædningsgenstande i garderoben og ting fra køkkenet, når der dækkes bord osv.

Barnet vil blive inddraget i daglige gøremål som at lave mad, dække bord, bage, købe ind, samle blade, skrabe sne m.m. Her er der rig mulighed for samtaler og at barnet får en forståelse for og erfaring med tingene omkring os. Børnene nyder at føle sig betydningsfulde og være små ”hjælpere”. Erfaringerne kan efterfølgende også bruges i en ”laden som om leg”.

I dagplejen vægtes det højt, at vi kommunikerer sammen og at jeg ”udvider” barnets sprog. Ved hjælp af leg, bevægelse, bøger og billeder, aktiviteter og ture ud af huset, sætter jeg ord på verden. Der tales om ting, handlinger, følelser, farver, former, størrelser, forholdsord, forskelle, ligheder, forskelle osv.

I dagligdagen støttes børnene hele tiden i at bruge sproget, ved at vi kommentere det vi gør i leg og aktiviteter, ved samtaler børnene i mellem, ved at de spørger hinaden om de skal lege osv. Vi synger og rimer meget sammen, og det er både ude, inde og på ture, hvor børnene sidder sammen i den store barnevogn.

I dagplejen er der laminerede plancher i børnehøjde med billeder af aktiviteter og oplevelser. Billederne gør det nemmere for barnet at snakke om dagligdagen. Det er også tænkt som en hjælp til os voksne i vores kommunikation og samtale med barnet samt til kommunikation børnene i mellem.

 

Børnene skal føle sig som en del af en gruppe, hvor de tager hensyn til hinanden og hvor de lærer at sige til og fra. Der skal være plads til masser af leg, hvor barnet kan lege både alene og sammen med andre.​

Dette giver grobund for at etablere gode venskaber.

 

Barnet skal have lov til glæden ved at mestre og være så selvhjulpen som muligt. Derfor støttes barnet i at tage tøj og sko af og på, at kravle op og ned ad stol og op på puslebord mm.

Barnet lærer at rydde op og have styr på sit tøj i garderoben.  

I leg og aktiviteter guides barnet i, hvordan det kan mestre, og der arbejdes ud fra, at støtte barnet i det barnet er på vej til at lære.
Barnets mestring og læring italesættes med ord som: ”prøv igen”, ”jeg hjælper dig”, ”se her, sådan kan du gøre”, ”du må øve dig”, ”du klarede det”, ”det er svært”, ”du har lært det”, ” du er ved at lære det”, ”skal jeg hjælpe dig?” osv.

 

I dagplejen inddrages årstiderne til at lave aktiviteter som afspejler årstiderne. Om foråret sår vi frø. Om sommeren vander vi blomster og høster grøntsager og bær. Om efteråret leger vi i blade og laver ”græskarmand”. Om vinteren leger vi i sneen og laver juleaktiviteter, som at bage, lave juledekorationer og gaver til forældre.   

I motorikrummet  har barnet mulighed for at bruge en masse ”krudt”.

Rummet vil også blive brugt til bevægelseslege, boldspil, sanglege, dans, osv.