top of page
to About
Den Private pasningsordning - Sprog og Læring

Den Private pasningsordning Sprog og Læring er en privat dagpleje, hvor jeg  tilbyder en dagligdag med særlig fokus på barnets sprog og læring.

Jeg vil vægte sprogstimulering højt, da det er afgørende for barnet, at tilegne sig gode sproglige og kommunikative kompetencer, for at kunne indgå i sociale samspil.

Undersøgelser og forskning viser, at jo mere kompetent barnet er i den tidlige sprogtilegnelse, jo lettere har barnet ved at tilegne sig sproget senere hen. Barnet bygger således hele tiden videre på det sproglige fundament, det har i forvejen.

Der er ligeledes en sammenhæng mellem sproglige kompetencer i småbørnsalderen og senere læsetilegnelse i skolen og dermed også barnets faglige færdigheder.

Det er dermed en rigtig god investering for barnets udvikling og læring, at voksne omkring barnet har fokus på sprog og kommunikation.

For bl.a. at sikre et godt sprog- og læringsmiljø, har jeg valgt en normering på kun 4 børn.

Om mig selv og min tilgang

Jeg er fra årgang 1963 og har to voksne børn.

Som person er jeg positiv, aktiv, imødekommende og vægter et åbent og positivt samarbejde med forældre.

For mig er omsorg for barnet og en god relationen af stor betydning, da det er det bærende for barnets trivsel i dagplejen. I samspil med barnet er jeg tålmodig og lader gerne ”tiden stå stille”, når barnet bliver optaget af noget og fordyber sig.

I dagplejen skal der være en god atmosfære, hvor barnet føler sig set og har en oplevelse af anerkendelse, tryghed og forudsigelighed.

 

I dagligdagen vægtes det højt, at børnene føler sig som en del af et fællesskab, og at de er opmærksomme på hinanden. Vi taler sammen om, hvem der er i dagpleje, hvem der har fri og vores oplevelser sammen, og børnene støttes i at fortælle om oplevelser fra hjemmet.

Vi taler om, hvordan man er en god ven.
Jeg italesætter, når børnene hjælper, trøster, lærer af hinanden og giver hinanden gode ideer i leg og i aktiviteter.


Faglig baggrund

Jeg har stor erfaring med småbørn, da jeg har arbejdet som pædagog i 15 år i daginstitutioner.

Med pædagoguddannelsen som faglig baggrund, har jeg senere hen videreuddannet mig til talepædagog og har 14 års erfaring som talepædagog.

Som talepædagog på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har jeg bl.a. været tilknyttet den kommunale dagpleje og foretaget observationer, undersøgelser og vejledning i forhold til børns sprog og det sproglige miljø.

Jeg har løbende deltaget i kurser og videreuddannelse, og dermed holdt mig ajour med nyeste viden indenfor børns sprogtilegelse.

Omgivelser og beliggenhed

Mit hus ligger på en stille villavej.

Jeg har en have med en stor græsplæne, et legehus, en sandkasse og fliseareal hvor der kan køres på scooter m.m.

Der er overdækkede områder, hvor børnene kan sove i barnevogne og hvor vi har mulighed for at trække ind i skygge eller tørvejr.

I området er der legepladser og en park, som der er gå afstand til.

Det er let at komme til dagplejen, da der er bus ca. 5 minutters gang herfra og i bil undgår man tæt trafik, da der kun er 5 minutters kørsel fra dagplejen til afkørsel 26.

​​

Aalborg Kommune fører tilsyn med dagplejen 4 gange om året.


Jeg er medlem af følgende foreninger:
Foreningen af Privat Pasning i Nordjylland
https://privatbornepasning.dk
Private pasningsordninger i Aalborg Kommune
https://www.private-pasningsordninger.dk

bottom of page